Đổi Thẻ Cào

Sai mệnh giá -50% mệnh giá nhỏ hơn

Không kết nối với API game bài, thẻ lừa đảo, trộm cắp,... phát hiện khóa vv.

Cam kết rút tiền tự động 24/7 

Xem lịch sử đổi thẻ Tại đây

Thẻ cào điện thoại, thẻ game giá cực tốt Tại đây 

Support liên hệ: Zalo 055 908 9999 - Tele @autocardvn

Bảng phí đổi thẻ cào
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Thành viên 20.8% 20.8% 20.8% 20.8% 20.8% 17.3% 17.3% 17.3% 17.3%
Vip/API 20.5% 20.5% 20.5% 20.5% 20.5% 17% 17% 17% 17%
Đối tác 20.2% 20.2% 20.2% 20.2% 20.2% 16.7% 16.7% 16.7% 16.7%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Thành viên 13.9% 13.9% 13.9% 13.9% 13.9% 13.9% 13.9% 14.8% 0%
Vip/API 13.6% 13.6% 13.6% 13.6% 13.6% 13.6% 13.6% 14.5% 0%
Đối tác 13.3% 13.3% 13.3% 13.3% 13.3% 13.3% 13.3% 14.2% 0%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Thành viên 18.8% 18.8% 18.8% 18.8% 16.3% 16.3% 16.3% 16.3% 19.5%
Vip/API 18.5% 18.5% 18.5% 18.5% 16% 16% 16% 16% 19.25%
Đối tác 18.2% 18.2% 18.2% 18.2% 15.7% 15.7% 15.7% 15.7% 19%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Thành viên 11.6% 11.6% 12.5% 11.6% 11.6% 11.6% 12.5% 11.6% 11.6%
Vip/API 11.3% 11.3% 12% 11.3% 11.3% 11.3% 12% 11.3% 11.3%
Đối tác 11% 11% 11.5% 11% 11% 11% 11.5% 11% 11%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Thành viên 18.3% 18.3% 18.3% 18.3% 18.3% 18.3% 18.3% 18.3% 15.2%
Vip/API 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 15%
Đối tác 17.7% 17.7% 17.7% 17.7% 17.7% 17.7% 17.7% 17.7% 14.85%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Thành viên 17% 12.6% 17% 12.6% 12.6% 12.6% 17% 12.6% 17%
Vip/API 16.75% 12.3% 16.75% 12.3% 12.3% 12.3% 16.75% 12.3% 16.75%
Đối tác 16.5% 12% 16.5% 12% 12% 12% 16.5% 12% 16.5%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Thành viên 15.1% 15.1% 22.5% 15.1% 15.1% 15.1% 22.5% 15.1% 17.1%
Vip/API 14.8% 14.8% 22% 14.8% 14.8% 14.8% 22% 14.8% 16.8%
Đối tác 14.5% 14.5% 21.5% 14.5% 14.5% 14.5% 21.5% 14.5% 16.5%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Thành viên 12.1% 12.1% 25.5% 12.1% 12.1% 12.1% 12.1% 12.1% 12.1%
Vip/API 11.8% 11.8% 25.25% 11.8% 11.8% 11.8% 11.8% 11.8% 11.8%
Đối tác 11.5% 11.5% 25% 11.5% 11.5% 11.5% 11.5% 11.5% 11.5%
Mua Mã Thẻ
►Mua thẻ thành công bấm load lại trang thẻ sẽ được trả ngay ( Có API mua thẻ ) 

►Hỗ trợ kĩ thuật liên hệ: Call/Zalo 055 908 9999